Presentació de la Plataforma Aigua és Vida a Girona

El passat 20 de juny es va fer la presentació de la secció de Girona de la Plataforma Aigua és Vida, amb una visita a la seu d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A., i la lectura del següent comunicat amb les nostres demandes i objectius a la Plaça del Vi:

“Després de la pròrroga del contracte del servei d’aigua a Girona, en el procés de la qual l’Ateneu Naturalista de Girona va participar presentant una moció en la que es va demanar la municipalització del servei, i es va fer un manifest en el qual s’hi van adherir diferents entitats, des d’aleshores s’ha continuat treballant sobre el tema de l’aigua a la nostra ciutat.

Una vegada ja tirada endavant la pròrroga, l’Ateneu juntament amb l’Associació de Naturalistes de Girona, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats que van donar suport a la iniciativa, s’han constituït en la Plataforma Aigua és Vida de Girona. Des d’aquesta Plataforma es pretén fer un seguiment acurat i amb profunditat del contracte del servei d’aigua, per tal de garantir que sigui el màxim de transparent i beneficiós per a la ciutadania de Girona, Salt i Sarrià de Ter. La Plataforma té com a principals esculls la municipalització del servei de l’aigua i vetllar per garantir l’accés a l’aigua per a totes les persones, un dret humà bàsic reconegut per les Nacions Unides. Així doncs cal que la gestió de l’aigua es mantingui al marge de les grans corporacions econòmiques que únicament vetllen pels seus interessos econòmics, i que sovint no contemplen ni que l’aigua és un dret bàsic per les persones ni que representa un element essencial per a la vida al nostre planeta.

Des de la Plataforma, i referent al contracte d’Aigües de Girona, hem configurat un grup de treball que pretén treballar principalment els següents punts que es consideren crítics:

1r.- L’increment de la tarifa d’aigua aprovat recentment per acord de Ple de l’ajuntament de Girona, i que incompleix la promesa de l’actual govern municipal. Considerem que el motiu de la pujada no es justifica en un increment del costos del servei d’aigua, sinó que respon més aviat al finançament d’un capital, concretament 3,75 milions d’euros d’un “cànon inicial” que s’ha establert amb la nova pròrroga, i que no sabem ben bé a què es destinarà.

2n.- En el moment de fer la pròrroga des de l’Ajuntament es van argumentar dos motius principals: que el servei funcionava correctament, i que no hi havia queixes. Doncs bé, des de la Plataforma volem crear un “portal de queixes” de manera que aquelles queixes que els usuaris presentin a l’empresa d’aigua, si ho desitgen també puguin quedar recollides en un lloc que pugui servir com a recol·lector del correcte funcionament del servei, ja que per algunes informacions que hem rebut no es veu del tot clar que el servei no tingui queixes.

3r.- Lligat amb el punt anterior recentment hem detectat la presencia sovint massa habitual dels  talls d’aigua. No sabem ben bé quina quantitat de talls d’aigua s’estan produint en aquests moments. Sabem que el servei d’aigua ha perdut uns 1.000 abonats en 1 any, i des de l’empresa i l’ajuntament s’argumenta que és degut a que la crisi econòmica ha fet que hagin tancat molts negocis. Bé, volem tenir un coneixement cert de quants talls d’aigua s’estan produint en aquests moments perquè hi ha famílies que tenen problemes reals per arribar a pagar la factura. En aquests casos creiem que el que s’hauria de fer és aconseguir que la factura sigui el més barata possible. Que el preu de l’aigua pagui el servei d’aigua, i conceptes tals com escombraries, o el retorn de finançaments que van destinats a no se sap ben bé què, com podria ser aquest “cànon inicial” abans comentat, considerem que s’haurien de desvincular del preu de l’aigua.

4t.- Paral·lelament al punt anterior, també tenim coneixement de que algunes fonts públiques han estat tallades de forma freqüent, especialment a barris on degut a situacions forçoses  d’impagaments moltes famílies s’han vist abocades a extreure l’aigua per a l’ús quotidià de les fonts. A Salt, per exemple, sabem que ja fa prop de 2 anys que els talls d’aigua a les fonts són altament freqüents, i aquest fet considerem que vulnera un dret tant bàsic com l’accés a l’aigua. En aquesta línia pretenem donar resposta en breu en forma de mobilitzacions i denuncies públiques.

5é.- Com a últim, ens volem preocupar d’un aspecte més contractual, el qual té un abast que va més enllà de la gestió del dia a dia. El soci privat que participa de la gestió del servei d’aigua, Girona SA, té un contracte amb l’Ajuntament de Girona de data 21 de juny de 1976, vinculat a un concurs que es va convocar en un moment en el que el General Franco encara era viu. Des de llavors no hi ha hagut cap altre concurs, sinó només modificacions contractuals que ens han portat fins a dia d’avui, i que amb la pròrroga del passat 11 de març ens portaran fins a 31 de desembre del 2020 amb la mateixa empresa. Bé, simplement ens agradaria aclarir alguns dubtes del contracte actual que no acabem de veure clars, ja que d’un contracte inicial que es va signar per 12 anys, al final Girona SA acabarà realitzant una gestió de 44 anys.”

 Plataforma Aigua és Vida – Girona

Dijous 20 de juny del 2013″

Anuncis