L’aigua clara: el cànon de la pròrroga de l’aigua a Girona i el fons d’art Santos Torroella

Des de la Plataforma Aigua és Vida creiem necessari aclarir la informació que ha aparegut durant les últimes setmanes en relació a la compra del fons d’art Santos Torroella per part de l’Ajuntament de Girona, per un import de 3,9 milions d’euros, que el mateix consistori ha confirmat que es farà amb els diners del cànon de la pròrroga del servei d’Aigua.

Per part de l’Ajuntament de Girona s’ha afirmat que aquesta fórmula implica que l’Ajuntament no s’endeuta. El mateix alcalde de Girona, que també forma part del consell d’administració d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A. (AGISSA), va negar “rotundament” que els diners del cànon de la pròrroga del servei d’aigua sortissin del rebut de l’aigua que paguem tots i totes les ciutadanes.

Vistes aquestes informacions, creiem que és imprescindible esvaïr els dubtes i equívocs en relació a aquest tema, i explicar a la ciutadania què és aquest cànon i com es finança, que no és, en absolut, tal i com ha explicat l’Ajuntament i el mateix alcalde.

En primer lloc, és important clarificar que el cànon que s’utilitzarà per a la compra del fons Santos Torroella no és el que habitualment es coneix com el “cànon de l’aigua”. Aquest cànon de l’aigua sol fer referència a un import que s’inclou al rebut de l’aigua que paguem els i les ciutadanes, que s’ingressa a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i que serveix per cobrir els costos del cicle de l’aigua (depuradores, recuperació d’aqüífers, etc.).

El cànon que pagarà el fons Santos Torroella no té res a veure amb aquest cànon de l’aigua de l’ACA. Es tracta del cànon inicial de la pròrroga del servei d’aigua, i és una condició que es va incloure en el conveni de la pròrroga de la concessió del servei d’aigua a AGISSA, acordada fa un any per l’Ajuntament de Girona. Concretament, la condició 8a del conveni de pròrroga diu el següent:

condicio8_1

Per tant, el primer pas d’aquest cànon inicial de la pròrroga del servei d’aigua fixa que el soci privat d’AGISSA (AGISSA és una empresa mixta, on el 20% del capital correspon als ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià, i el 80% restant està format per una societat, Girona S.A., composta per La Caixa, Agbar i FCC-Aqualia gairebé a parts iguals) avança 3,75 milions d’euros a AGISSA, que els transfereix als ajuntaments.

Fins aquí, sabem que els ajuntaments obtenen 3,75 milions d’euros de la part privada d’AGISSA. Uns diners dels quals una part molt important ara sabem que l’Ajuntament de Girona els destinarà a la compra del fons Santos Torroella. Aquests diners, però, són una donació, una penyora…? Si seguim llegint el mateix punt del conveni, trobem el següent:

condicio8_2

Aquesta és la part important, que l’Ajuntament de Girona no ha explicat enlloc públicament: com es tornen al soci privat (a La Caixa, Agbar i FCC-Aqualia) els 3,75 milions d’euros. Això es fa a través d’AGISSA, que retorna aquest import, amb interessos, al soci privat.

Amb aquesta operació és completament cert que l’Ajuntament no s’endeuta gens, perquè no ha de retornar ni un euro d’aquest cànon incial de la pròrroga del servei d’aigua. Els 3,75 milions d’euros no els torna l’Ajuntament: els torna AGISSA, amb interessos.

Ara la pregunta és: com aconsegueix AGISSA 3,75 milions d’euros més interessos per tornar-los al seu soci privat? Això només ho pot fer a través dels ingressos que genera AGISSA, que consisteixen en la venda d’aigua a tots i totes les que paguem el rebut de l’aigua a aquesta empresa. Per tant, els 3,75 milions d’euros del cànon inicial de la pròrroga, els paguem entre tots i totes amb el rebut de l’aigua, i amb interessos. Si aquest cànon es destina a la compra del fons Santos Torroella, això és el mateix que dir que el fons es pagarà amb els nostres rebuts de l’aigua.

Per aquesta via, l’Ajuntament de Girona aconsegueix un finançament extra sense perdre-hi res, perquè no s’endeuta. El soci privat d’AGISSA (La Caixa, Agbar i FCC-Aqualia) no tan sols tampoc no hi perd res, sinó que hi guanya, a través dels interessos (que no s’ha fet públic de quin tipus són). A més, pel soci privat d’AGISSA es tracta d’un préstec sense cap mena de risc, perquè la font del retorn dels diners som nosaltres, amb els nostres rebuts, que a més es van apujant. I l’aigua no la deixarem de pagar perquè, encara que sigui tractada com una simple mercaderia i no com un dret, la necessitem per viure.

Es tracta, doncs, d’una operació rodona per a totes les bandes, menys per la dels ciutadans. Una operació que, d’altra banda, justifica que haguem de patir cada any augments en el preu de la tarifa de com a mínim la variació de l’IPC interanaual, com queda fixat en la condició dotzena del mateix document de pròrroga:

condicio12

A la vista d’aquestes dades, acordades per l’Ajuntament de Girona al ple de l’11 de març de 2013, i del qual el seu alcalde forma part del consell d’administració d’AGISSA, l’Ajuntament de Girona no pot afirmar que el pagament del fons Santos Torroella, que ja sabem que es farà amb el cànon inicial de la pròrroga del servei d’aigua, no sortirà dels rebuts de l’aigua. Afirmar això implica o bé no explicar la veritat, o bé desconèixer el correcte funcionament d’aquesta operació entre el soci privat d’AGISSA i el mateix Ajuntament.

Finalment, des de la Plataforma Aigua és Vida també volem denunciar l’essència mateixa d’aquest cànon inicial de la pròrroga del servei d’aigua, que suposa carregar uns costos al servei de distribució i abastament d’aigua, que no tenen absolutament res a veure amb el mateix servei. Reiterem la necessitat que el rebut de l’aigua només serveixi per pagar els costos del servei d’aigua, i no altres operacions que tan sols fan incrementar aquests costos, en un moment especialment difícil per a moltes famílies que tenen problemes per fer front a aquesta i altres despeses bàsiques, com l’habitatge, l’energia o l’alimentació.

PD1. Aquí us podeu descarregar el conveni de la pròrroga del servei d’aigua en un document pdf.

PD2. Qui paga què, i com? Esquema de la relació entre el cànon de la pròrroga del servei d’aigua i la compra del fons Santos Torroella, en 4 senzills passos. Feu difusió:

Esquema funcionament cànon aigua

Anuncis