Aigua és Vida demana que la comissió d’investigació sobre el servei d’aigua que s’està duent a terme a Girona sigui totalment oberta, pública i transparent

Després de les notícies recents aparegudes en els mitjans de comunicació referents a la comissió d’investigació sobre la gestió feta per l’empresa mixta del servei d’aigua de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISSA), creiem oportú fer alguns comentaris al respecte de les mateixes i també respecte a la comissió.

En primer lloc, considerem necessari que la ciutadania de Girona conegui com s’ha estat gestionant, i es gestiona, un recurs públic com és l’aigua a través d’un servei que també és públic, tot i estar delegat a una empresa mixta. Com posava de manifest l’última auditoria que es va fer, i que Aigua és Vida va comentar en un anterior comunicat de premsa, aquesta gestió ha distat molt de ser exemplar: la falta de control democràtic de les decisions preses per l’empresa; la deixadesa de les administracions en el control de la gestió; la nul·la democràcia en la presa de decisions; la falta de justificació d’inversions, despeses i moviments comptables; els excessos de retribució de la part privada, etc. A més, el fet que recentment gran part dels ingressos que obté l’Ajuntament de Girona a partir del servei d’aigua (el cànon de concessió) es destinessin a la compra del fons Santos Torroella (tot i l’ara ja gairebé ridícula negació per part de l’alcalde) ens indica que aquesta gestió actualment també està lluny de ser un servei públic com cal, amb un bon control social i democràtic.

Per tot això, és evident que cal investigar com s’han produït aquestes irregularitats, i segurament una comissió d’investigació sigui una bona fórmula. Ara bé, des d’Aigua és Vida no compartim ni entenem el fet que el treball d’aquesta comissió no sigui totalment transparent. No estan en joc informacions privades ni personals de ningú, sinó conèixer el funcionament d’un servei públic que és de vital importància per a la ciutadania i que, a més, ha estat qüestionat de forma important per l’auditoria comentada anteriorment. No entenem ni compartim aquesta confidencialitat i, encara menys, que els resultats i conclusions de la comissió no es facin públiques fins que finalitzin totes les sessions. No entenem que no es faci públic tot el que s’hi va desenvolupant de manera continuada. Aquesta manca de transparència en el funcionament de la comissió no ajuda a esborrar les ombres de dubte que s’han anat posant sobre el funcionament d’AGISSA, sinó tot el contrari, les allarguen. Considerant que l’Ajuntament de Girona es situa entre els menys transparents de tot l’estat, el mantenir la comissió d’investigació sobre el servei d’aigua fora de l’accés públic encara referma més aquesta situació.

Per això, demanem que la comissió d’investigació sobre el servei municipal d’aigua continuï la seva tasca i que sigui totalment transparent, pel fet de tractar-s’hi un assumpte que és d’interès de tota la ciutadania: la gestió d’un recurs públic com l’aigua potable, que és un dels Drets Humans segons l’ONU. Entorpir el funcionament de la comissió i continuar amb sessions tancades només contribueix a generar més desconfiança sobre les informacions que s’hi treballen i exposen. A més, no se’ns acut millor argument per continuar investigant que les informacions aparegudes sobre la mala gestió del servei d’aigua. Cal aclarir totes aquestes informacions, rendir comptes i donar explicacions a la ciutadania sobre aquesta qüestió.

Per altra banda, també volem refermar-nos en el que ja vam indicar en el moment de la pròrroga del contracte que es va fer l’any 2012: Aigua és Vida s’oposa a aquesta fórmula, per considerar-la perversa. Continuem sense entendre com és possible que el contracte d’aigua, sense pujar-ne el preu (la tarifa), permetés a l’empresa privada, durant el període dels 8 anys de pròrroga, aportar un cànon nou de 3,75 milions d’euros, fer inversions per import de 2,6 milions d’euros, i eixugar gairebé 3,5 milions d’euros de deute. Si l’empresa podia fer tot això, donant la mateixa qualitat de servei, què és el que havia estat fent des de l’any 1992, quan es va crear l’empresa mixta? O millor dit, des del 1976, inici de la gestió de Girona S.A.?

Ens preguntàvem en el moment de la pròrroga, i ens seguim preguntant, si hi ha hagut algun tipus d’irresponsabilitat política, ja que no enteníem, ni entenem, que tal com indica l’auditoria, ningú dins de l’Ajuntament de Girona hagués fet el convenient seguiment de l’empresa d’aigües, ni del seu soci privat, i que això hagi pogut suposar que els ciutadans de Girona, Salt i Sarrià de Ter haguem estat pagant més diners dels necessaris per un servei que ha obtingut marges molt significatius, que s’ha emportat l’empresa privada com a beneficis, gràcies a la gestió d’un servei tan bàsic com és el l’abastiment d’aigua potable. No es pot dir que “tot es va fer bé” quan totes les informacions que han aparegut sobre la gestió d’aquest servei públic apunten el contrari i ens reafirmen en els dubtes i l’oposició vers aquest model. Per això, creiem convenient reclamar una vegada més que el servei d’aigua passi a ser de gestió municipal i sota control social per tal de garantir la transparència de la seva gestió, que ara per ara és força tèrbola.

Anuncis