V Palanganada pel Riu Ter i Campanya “l’aigua és un dret, no una mercaderia”

L’accés a l’aigua és un dret fonamental per a la vida, reconegut per l’Assemblea General de les Nacions Unides. La crisi global produïda pel vigent model neoliberal escull nous béns essencials per a la vida per transformar-los en productes per a l’acumulació de benefici privat. La irracional cobdícia, lluny d’aturar la degradació ecològica, l’accelera; en lloc de reduir les desigualtats, les augmenta; i no garanteix els drets fonamentals, sinó que els desampara. Les conseqüències de la transformació d’un bé natural com l’aigua en negoci són evidents arreu i a casa nostra, és palpable el deteriorament dels ecosistemes aquàtics i l’augment de la vulnerabilitat dels més necessitats.

La degradació del medi aquàtic comença en mans de la mateixa administració, que facilita i permet que es capti aigua i se’n faci un ús per sobre del respecte als cabals ecològics per satisfer interessos econòmics. La Plataforma Aigua és vida, durant aquest mesos, hem estat comprovant les dades del cabal del riu Ter al seu pas per Girona, i hem observat, el que portem temps denunciant, que de forma recurrent els valors disponibles són inferiors al que estableix el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les Conques Internes de Catalunya. El riu Ter s’ha convertir des dels anys 60 en la principal font d’abastament d’aigua a l’àrea metropolitana, una conurbació en creixement continu. En paral·lel, s’observa una reducció del 44% del cabal del Ter, atribuïble entre altres causes al canvi climàtic. Per tant, la situació és crítica, el Ter cada cop té menys aigua, però la demanda no disminueix ni el transvasament tampoc. Davant d’aquesta situació, el govern ha anunciat recentment que en comptes de posar-hi solució, preveu reduir el cabal ecològic establert pel riu per tal d’assegurar-se que pot complir la normativa.

Pel que fa la gestió de l’aigua, el soci privat que participa de la gestió del servei d’aigua de Girona, Salt i Sarrià, Girona SA, té un contracte amb l’Ajuntament de Girona de data 21 de juny de 1976, vinculat a un concurs que es va convocar quan Franco encara era viu. Des de llavors no hi ha hagut cap altre contracte, només modificacions contractuals que ens han portat fins a dia d’avui. Enguany farà 40 anys de la signatura d’aquest contracte, i en base a la darrera pròrroga, signada l’11 de març del 2013, aquest té vigència fins el 31 de desembre del 2020. Es preveu doncs una gestió privada per part de Girona SA d’un total de 44 anys, en base a un contracte inicial que es va signar per només 12 anys.

Des de la seva creació, la Plataforma Aigua és Vida hem posat de manifest les múltiples irregularitats derivades de l’actual forma de gestió de l’aigua a la nostra ciutat. La principal conclusió a la que hem arribat és que l’Ajuntament de Girona s’ha desentès de la gestió realitzada pel soci privat i per tant, ha desatès la seva responsabilitat en la gestió del servei. La privatització de l’aigua suposa una pèrdua de control del servei, la pèrdua d’informació real de l’estat de la xarxa i de la conveniència del manteniment, la incapacitat real dels municipis de dur a terme polítiques de control de consum i de tarifacions socials, en definitiva, la pèrdua de sobirania sobre un bé comú.

Des d’Aigua és vida estem convençuts que si hi ha solucions, només cal voluntat política per tirar-les endavant. Pensem que la gestió de l’aigua ha de ser pública; i la participació ciutadana, la transparència i el control social han de ser els eixos vertebradors d’aquest servei. Per aquest motiu, hem engegat la campanya “L’aigua és un dret, no una mercaderia. Recuperem la gestió pública de l’aigua” per defensar un nou model de gestió de l’aigua a Girona, Salt i Sarrià, que impliqui la remunicipalització del servei i la seva gestió pública i transparent.

El passat dissabte 4 de juny, la Plataforma Aigua és Vida Girona vam organitzar la V Palanganada pel Ter, en la qual van participar-hi membres i simpatitzants de la Plataforma, per protestar per la sobreexplotació del Riu Ter i denunciar l’incompliment reiterat del cabal mínim establert.

Palanganada pel Ter de la plataforma Aigua és Vida. Acció oberta a la ciutadania en què tothom pot participar amb una palangada o galleda abocant aigua al riu per tal de simbolitzar la petició de més cabal al riu.

V Palanganada pel Ter organitzada per la Plataforma Aigua és Vida Girona, al Pont de Pedra de la ciutat

Anuncis