Les irregularitats detectades en la gestió de l’aigua a Girona fan urgent l’avanç cap a la municipalització del servei

Aigua és Vida indica que la situació contractual d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISSA), l’empresa mixta que presta el servei d’aigua en aquests tres municipis, és totalment irregular. El conveni de l’empresa mixta data de maig de 1992, i Aigua és Vida indica que es va fer esquivant el concurs, a dit, fent ús d’una excepció de la llei que en el cas de Girona no es podia aplicar de cap manera, la de “societat única existent”.

De totes maneres, Aigua és Vida manifesta que no farà cap actuació legal per tal de denunciar aquesta irregularitat, ja que el seu objectiu principal no és que el contracte actual es formalitzi de manera legal, sinó que la gestió d’aquest servei es municipalitzi el més ràpidament possible.

En qualsevol cas, aquesta irregularitat els sembla que és una mostra evident de que si es va esquivar el concurs va ser per tal de poder mantenir certs privilegis privats que l’actual soci privat, Girona SA, gaudia, i que en cap cas podien suposar una millora en les condicions del servei per als ciutadans dels tres municipis.

L’objectiu principal quan es convoca un concurs per a la prestació d’un servei públic és el de poder tenir més ofertes, i així poder escollir la més adequada. En el moment que s’esquiva un concurs, es posen en relleu interessos difícils de justificar, i fan difícil de pensar que l’empresa privada pogués, per exemple, haver-se ajustat en els preus allò que seria recomanable. A part de nul·litat contractual, podrien inclús identificar-se elements clarament delictius.

L’excepció utilitzada per a la formalització del conveni, la de “societat única existent”, està reservada a casos molt concrets, i en cap cas el concessionari d’un servei es pot considerar que és l’empresa única existent. És evident que en el cas d’un servei d’aigua, que per raons òbvies es tracta d’un monopoli natural, qui presta el servei és l’única empresa a la que els ciutadans poden acudir si en volen gaudir, i per tant l’Ajuntament, la part pública, hauria de garantir que els drets dels ciutadans estiguin garantits. Així, en el cas de Girona, la societat Girona SA era un concessionari que prestava el servei des de l’any 1976, ja que va guanyar el concurs que es va realitzar el mateix any (de fet el contracte actual encara és el que es va signar aquell any, pel que Girona SA ja porta més de 40 anys de gestió acumulats). Per tant, com a concessionari d’un servei que és un monopoli natural, l’any 1992 es tractava de l’única empresa existent en el servei de Girona, però això en cap cas li hauria d’haver suposat un privilegi per poder ser considerada com a “societat única existent”, i que per tant se li havia de concedir la gestió de l’empresa mixta esquivant el concurs. Si llavors es podia esquivar el concurs, és obvi que sota la mateixa excepció, l’any 2020 també s’hauria de poder esquivar i, evidentment, ningú contempla aquesta possibilitat. Es pot pensar que a principis dels anys 90 no hi havia una gran competència en el sector de l’aigua i que, per tant, ningú més s’hauria presentat en el cas que s’hagués convocat un concurs. Més lluny de la realitat, si s’observa el cas de Blanes, on Girona SA actualment encara és el soci privat de l’empresa mixta que gestiona el servei d’aigües, pocs mesos abans de que es formalitzés la constitució de l’empresa mixta de Girona, en l’any 1991, es va convocar un concurs en el qual s’hi van presentar fins a quatre empreses.

Aigua és Vida, vistes aquestes irregularitats que el contracte actual conté, el que el faria nul de ple dret en el cas que es considerés la via judicial, i vistes també les diferents irregularitats que Aigua és Vida ja va posar sobre la taula en el moment de la pròrroga de l’any 2013, afegit a aquelles que s’han anat detectant en les diverses auditories realitzades, demana a l’Ajuntament que es posin tots els mitjans per tal de poder recuperar la gestió del servei des de l’àmbit públic, tal i com ja estan fent cada vegada més municipis.

Anuncis