Els veïns de Vilablareix, Fornells, Aiguaviva, Bescanó i Quart paguen fins al triple de preu per un consum bàsic d’aigua que els de Girona, Salt o Sarrià de Ter

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA ven l’aigua a aquests municipis a un preu que quadruplica el del Consorci de la Costa Brava.

web.png

AGISSSA, l’empresa gestora del servei d’aigua de Girona, Salt i Sarrià de Ter, ven aigua “en alta” als municipis de Vilablareix, Aiguaviva, Fornells, Sant Julià de Ramis, Bescanó i Quart, i també al Consorci de la Costa Brava.

La gestió de l’aigua “en alta” és la responsable de la captació, potabilització i distribució des dels punts de captació (del riu Ter en aquest cas) fins als dipòsits municipals o punts de venda d’aigua d’aquests municipis i del Consorci.

Des d’Aigua és Vida Girona denunciem que el preu de venda en alta que fa AGISSA a aquests municipis resulta ser més de quatre vegades superior al que compra l’aigua el Consorci de la Costa Brava.

El motiu? AGISSA hauria d’aprovar el preu de venda en alta d’acord amb un estudi de costos de les instal·lacions que utilitza per al servei de venda d’aigua en alta, però segons continuades auditories del servei, dels anys 2012 a 2015, això no s’està complint, i tampoc sembla que s’hagi posat remei a aquesta irregularitat coneguda per l’Ajuntament de Girona.

També cal tenir en compte que el preu de la venda d’aigua en alta l’hauria d’aprovar el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), però que això no ha succeït mai.

Així, els 18.247 habitants d’aquests 6 municipis acaben tenint un sobrecost en el servei que indubtablement acaba repercutint en el preu de la seva factura, fins al punt que aquests 5 municipis arriben a pagar fins a més del triple que un usuari de Girona, Salt o Sarrià de Ter pel mateix consum bàsic de 6 m3 al mes (Font: Observatori de preus de l’ACA).

El Consorci de la Costa Brava, a través de l’empresa mixta ABASTEM, ven aigua a diferents municipis i curiosament resulta que el preu de venda que els aplica és coincident amb el preu de venda que AGISSA aplica a aquests 5 municipis.

Té realment el Consorci uns costos per la prestació del servei que arriben a quadruplicar aquest preu?

Un element comú addicional és el fet de que el soci privat d’AGISSA és GIRONA SA, empresa que està formada per CaixaBank (anteriorment Caixa Girona), FCC i AGBAR. GIRONA SA també és accionista de Prodaisa, empresa que gestiona la major part dels municipis de l’àrea de Girona. I l’empresa mixta d’abastament en alta del Consorci de la Costa Brava, ABASTEM, té com a soci privat una agrupació d’interès econòmic (AIE) formada de nou per FCC i AGBAR. Com a darrer detall, cal recordar que Caixa Girona fou la caixa d’estalvis de la Diputació de Girona (veure esquema:)

WhatsApp Image 2019-01-21 at 11.14.04.jpeg

Us deixem el fil que hem fet a Twitter denunciant la situacióhttps://twitter.com/aiguaesvidaGi/status/1087280017795698688