AGISSA hauria obtingut ingressos milionaris per feines de conservació dels comptadors d’aigua que no ha fet

Les auditories del servei mostren guanys de 350.000 euros anuals,

amb un marge del 82%

 

AGISSSA, l’empresa gestora del servei d’aigua de Girona, Salt i Sarrià de Ter gestiona un parc de comptadors del voltant de 65.000 unitats.

El comptador del servei d’aigua és propietat de l’usuari, i  quan una persona sol·licita l’alta del servei en paga la seva compra. A partir d’aquell moment, en el seu rebut d’aigua passa a pagar una “quota de conservació” mensual (com es pot comprovar a la fotografia d’una factura d’un client actual) amb la finalitat que el comptador es pugui substituir per un de nou transcorregut un període determinat de temps, sense cost addicional.

comptadors 3

La quota de conservació de comptadors té tractament d’ingrés “no tarifari” i això significa que és un ingrés separat del preu de l’aigua. La conseqüència principal d’això és que l’IVA d’aquesta quota és del 21% en comptes del 10% que té el consum d’aigua.

Per tant, aquesta separació ens serveix per identificar clarament quins són els ingressos que l’empresa ha previst obtenir per aquesta activitat, i els costos haurien d’anar en consonància amb aquest nivell d’ingressos. No tindria sentit de cap altra manera, donat que cal recordar que el comptador és de l’usuari i, per tant, d’alguna manera és com una mena de “guardiola” que va fent cada usuari perquè se li pugui substituir el comptador per un de nou transcorregut el temps que l’empresa ha calculat que aquest arriba a la  fi de la seva vida útil.

Des d’Aigua és Vida Girona després d’investigar aquest fet, vam demanar contactar directament a l’empresa, que no ens sap dir quin és aquest termini en el que substituirà el comptador, parlant d’un rang d’entre 10 i 15 anys, però s’han detectat comptadors amb antiguitats inclús superiors.

 

Creiem que la quota de conservació ha d’estar calculada “en 10″ o “en 15” anys, però que no pot estar-ho “entre 10 i 15”, ja que s’incorreria en el ris per l’usuari de que estigui pagant el comptador en 10 anys i se li substitueixi en 15 anys, i això suposaria un perjudici econòmic per ell.

AGISSA tampoc ens pot confirmar que els preus que aplica als comptadors siguin preus que els hagi autoritzat l’Ajuntament de Girona, i així no ens ha aportat la confirmació d’aquestes aprovacions de preus (de fet, consultant l’estudi de tarifes no sembla que l’Ajuntament entri fins a aquest detall a l’hora d’aprovar la quota de conservació, i això una vegada més suposa un risc i perjudici per als usuaris del servei). En referència als preus de comptadors que ha indicat AGISSA, s’han consultat preus de mercat i es troba que aquests preus són molt superiors (més de 4 vegades superiors a aquests).

Les auditories del servei d’AGISSA dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015 mostren com els ingressos que AGISSA percep per aquest concepte són molt superiors als costos reals que l’empresa destina a aquesta tasca (ingressos al voltant de 420.000 € anuals i despeses d’uns 70.000 €, amb el que l’empresa obtindria un marge aproximat de 350.000 € anuals).

comptadors 2

A falta d’auditar quin és aquest marge que s’ha embutxacat AGISSA durant molts anys, podem afirmar que AGISSA s’ha enriquit amb varis milions d’euros per aquest concepte.

Aquest és un perjudici directe a cadascun dels usuaris del servei de Girona, Salt i Sarrià de Ter, donat que el comptador és de la seva propietat, d’acord amb l’article 49 del Reglament del servei.

Com a darrer detall, cal indicar que s’aprecia que el parc de comptadors es troba antiquat, superant-se els 12 anys d’antiguitat dels comptadors en molts casos. Aquest fet és rellevant perquè en breu entrarà en vigor una nova legislació que responsabilitzarà a l’usuari de tenir el comptador en unes condicions mínimes de funcionament, fins al cas de què, per exemple, si aquest té més de 12 anys d’antiguitat se’l pot multar, amb sancions importants.

“El proyecto de orden que prepara el Gobierno ha fijado precisamente 2019 como año de inicio para la sustitución de estos equipos de medición y establece un plazo de tres años (ampliable a cinco) para renovar los contadores. En caso de que después de ese plazo todavía quede alguno obsoleto, la multa que fija la Ley de Metrología (del año 2014) asciende hasta cinco mil euros (como infracción leve), que deberá pagar el propietario del contador, quien está obligado a su sustitución.”

Això voldria dir que després de que AGISSA hagi obtingut uns guanys molt importants per aquesta activitat (marge del 82%) i no hagi fet la feina de substitució pertinent, encara resulti que els usuaris del servei es vegin obligats a haver de pagar un nou comptador d’acord amb la legislació vigent.

 

Davant una nova irregularitat (i ja en van…) des d’Aigua és Vida Girona demanem a tots els usuaris que ens ajudina  fer-ne difusió, i als Ajuntament de Girona, Sarrià i Salt que actuin més proactivament en les investigacions de les irregularitats, ara que ja no poden excusar-se en que l’empresa els dificulta l’accés a la informació, ja que des del setembre de 2017 són els administradors d’AGISSA per ordre judicial.

* Trobareu més informació a Twitter: @aiguaesvidaGi i Facebook: @aiguaesvidagirona