Com funciona?

A Catalunya

Un 80% de la gestió de l’aigua es troba en mans privades a Catalunya, especialment el servei “en baixa” (que vol dir des dels dipòsits municipals fins a les llars). A l’àrea metropolitana de Barcelona aquest servei s’ha concedit fa poc a l’empresa privada Agbar (de la qual el 25% és propietat de CaixaBank i la resta de Suez, una multinacional amb seu a França), empresa que hi havia estat duent a terme (i cobrant a bon preu) el servei sense contracte de concessió des de feia 140 anys. Privat no és sinòmim de més eficient, sinó de buscar beneficis per uns accionistes. En alguns municipis destacats la gestió és municipal, és adir, pública, i el servei funciona sense problemes: per exemple, a Manresa, Mataró, Reus, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès o El Prat de Llobregat.

Recentment, la Generalitat ha privatitzat l’empresa pública Aigües Ter i Llobregat (ATLL), encarregada de subministrar aigua “en alta” (des dels embassaments fins als dipòsits municipals) a més de 5 milions de persones de la província de Barcelona i Girona, que passarà a ser propietat d’un grup d’empreses encapçalat per Acciona pels propers 50 anys, que va guanyar el concurs per davant de l’altre interessat, Agbar. Aquest procés de privatització, tanmateix, està ara mateix als tribunals per algunes irregularitats en el procés d’adjudicació.

La privatització d’ATLL suposarà un fort augment dels preus de l’aigua, però també certifica la condemna dels ecosistemes fluvials del tram mig i baix del riu Ter, del qual la Generalitat es va comprometre a reduir-ne el trasvasament cap a l’àrea metropolitana de Barcelona (una reivindicació històrica de la nostra entitat; actualment es deriva un 80% del seu cabal cap a aquesta àrea, a l’alçada del Pasteral). Aquest compromís pel Ter no es complirà amb la privatització, i continuarem amb l’incompliment reiterat tan del cabal mínim legal com del cabal ecològic del riu (la quantitat d’aigua mínima per garantir el manteniment dels ecosistemes en bon estat).

A Girona

Fem una mica d’història local. Tal com s’explica a l’Agenda 21 de Girona, elaborada per l’Ajuntament (2002): “L’any 1920 la titularitat del servei passà a la societat Aguas Potables de Gerona, S.A. també d’àmbit privat. L’Ajuntament de Girona municipalitza el servei l’any 1950, passant a partir d’aquest moment la gestió a ser directa de l’Ajuntament. L’any 1976 es dóna el servei en concessió administrativa a l’empresa Girona, S.A. que l’explota fins l’any 1992. En l’actualitat, el servei està gestionat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A., que es va constituir el 23 d’octubre de 1992 amb l’objecte de prestar els serveis de competència municipal relacionats amb l’abastament i distribució d’aigua potable, així com el manteniment i millora de la xarxa de clavegueram per aconseguir el cicle integral de l’aigua. Aquesta societat està constituïda en règim de Societat Mercantil d’economia mixta i està participada per:

 • Girona. S.A. (socis privats) 80%
  • CaixaBank 34,22%
  • Aqualia-FCC 33,61%
  • Agbar 31,42%
  • Altres accionistes 0,75%
 • Ajuntament de Girona 14%
 • Ajuntament de Salt 4%
 • Ajuntament de Sarrià de Ter 2%

I segueix: “El contracte administratiu de prestació de serveis concertats amb els Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter té vigència fins el 31 de desembre de l’any 2012. Aquesta duració podrà ser prorrogada per vuit anys més. Expirat el termini de vigència de la societat es revertiran als Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter tots els seus actius i passius, així com les instal·lacions, béns i materials integrants del servei”. Aquest termini ja ha finalitzat, i el passat 19 de desembre, durant el ple de l’Ajuntament de Girona, es va acordar prorrogar el contracte fins el 31 de març de 2013.

Per tant, existeixen bàsicament 3 empreses que es lucren (si no es repartissin guanys entre els seus accionistes, no hi serien pas) gràcies a l’explotació d’un servei imprescindible per a la vida, la salut i el benestar dels gironins i gironines. Ens podríem preguntar què fa un banc com CaixaBank gestionant aigua potable, o FCC (la constructora de les obres del TGV), no?