AIGUA ÉS VIDA EXIGEIX QUE S’APARTI AL SR.XAVIER VENTAYOL DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A

Una vegada feta pública la notícia en la que es relaciona al Sr. Xavier Ventayol, Director Territorial de SOREA, com un dels 43 imputats en el Cas Manga, i donat que aquesta persona és la representant del Grup AGBAR dins del Consell d’Administració de l’empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA (AGISSA), la Plataforma Aigua és Vida Girona demana que s’aparti a aquesta persona del consell d’administració de la Societat fins que no s’aclareixi aquesta situació.

Cal tenir molt en compte quins són els motius de la seva implicació en el Cas Manga, i la gravetat de les acusacions que se li fan de “falsificació de document mercantil i delicte electoral”. Segons el que es publica en l’edició del Diari de Girona del passat 7 de març SOREA hauria pagat material publicitari i promocional de CiU a Sant Hilari, tot i que per això s’hauria servit d’una empresa pantalla per amagar els fets. El jutjat de Lugo, que és qui ha instruït el cas, indica que això es va fer suposadament amb l’única finalitat de «dificultar i intentar amagar al màxim» l’origen i el destí final (el presumpte finançament de SOREA a promocionar un partit en període electoral).

Aigua és vida considera que tota persona que es trobi en situació d’investigat en una causa judicial per corrupció ha de ser apartat de les seves funcions fins a la resolució de la seva implicació, sobretot en el cas que ens ocupa, al ser la gestió d’un bé públic com és l’aigua.

Demanen, per tant, que s’aparti del Consell d’Administració d’AGISSA al Sr. Xavier Ventayol, fins que no s’esclareixi la seva implicació en la trama investigada al Cas Manga.

logo agissa

6a PALANGANADA PEL TER! Dissabte 4 de febrer a les 11h

Recordeu que demà tenim una cita: la 6a PALANGANADA PEL TER

A les 11h al Pont de Pedra (Girona).

Us esperem a totes i tots! I recordeu portar palanganes o gots de plàstic per l’aigua 😉

+H2O al TER. Prou lleis injustes!

Cartell_aigua_es_vida

Palanganada pel Ter de la plataforma Aigua és Vida. Acció oberta a la ciutadania en què tothom pot participar amb una palangada o galleda  abocant aigua al riu per tal de simbolitzar la petició de més cabal al riu.

Palanganada pel Ter de la plataforma Aigua és Vida. Acció oberta a la ciutadania en què tothom pot participar amb una palangada o galleda abocant aigua al riu per tal de simbolitzar la petició de més cabal al riu.

Palanganada pel TER

Cartell_aigua_es_vidaLa Plataforma Aigua és Vida Girona organitzem per al proper dissabte 4 de febrer a les 11h una nova PALANGANADA PEL TER (pont de Pedra, Girona)

Davant l’aprovació del decret Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016–2021, per part de la Generalitat, que comporta la reducció d’un 40% del cabal del riu (que ja era insuficient) defensem:

  • La derogació/modificació d’aquest decret que senzillament vol “legalitzar” l’espoli hidrològic del riu Ter.
  • Que cal un compromís formal de generar com a mínim i ja aquest mateix 2017, 60 Hm/3 “d’aigua nova” que serveixin per rebaixar substancialment el transvasament.
  • Incorporar a la Taula del Ter representants de les altres conques de Catalunya. El transvasament abusiu del riu Ter és símptoma evident de la Ter-dependència de la Regió Metropolitana de Barcelona. És un problema nacional i no tant sols local, per tant, cal unir-nos.

Per tot això, us convidem a participar d’aquesta PALANGANADA PEL TER!

+H2O al TER. Prou lleis injustes!

Les irregularitats detectades en la gestió de l’aigua a Girona fan urgent l’avanç cap a la municipalització del servei

Aigua és Vida indica que la situació contractual d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISSA), l’empresa mixta que presta el servei d’aigua en aquests tres municipis, és totalment irregular. El conveni de l’empresa mixta data de maig de 1992, i Aigua és Vida indica que es va fer esquivant el concurs, a dit, fent ús d’una excepció de la llei que en el cas de Girona no es podia aplicar de cap manera, la de “societat única existent”.

De totes maneres, Aigua és Vida manifesta que no farà cap actuació legal per tal de denunciar aquesta irregularitat, ja que el seu objectiu principal no és que el contracte actual es formalitzi de manera legal, sinó que la gestió d’aquest servei es municipalitzi el més ràpidament possible.

En qualsevol cas, aquesta irregularitat els sembla que és una mostra evident de que si es va esquivar el concurs va ser per tal de poder mantenir certs privilegis privats que l’actual soci privat, Girona SA, gaudia, i que en cap cas podien suposar una millora en les condicions del servei per als ciutadans dels tres municipis.

L’objectiu principal quan es convoca un concurs per a la prestació d’un servei públic és el de poder tenir més ofertes, i així poder escollir la més adequada. En el moment que s’esquiva un concurs, es posen en relleu interessos difícils de justificar, i fan difícil de pensar que l’empresa privada pogués, per exemple, haver-se ajustat en els preus allò que seria recomanable. A part de nul·litat contractual, podrien inclús identificar-se elements clarament delictius.

L’excepció utilitzada per a la formalització del conveni, la de “societat única existent”, està reservada a casos molt concrets, i en cap cas el concessionari d’un servei es pot considerar que és l’empresa única existent. És evident que en el cas d’un servei d’aigua, que per raons òbvies es tracta d’un monopoli natural, qui presta el servei és l’única empresa a la que els ciutadans poden acudir si en volen gaudir, i per tant l’Ajuntament, la part pública, hauria de garantir que els drets dels ciutadans estiguin garantits. Així, en el cas de Girona, la societat Girona SA era un concessionari que prestava el servei des de l’any 1976, ja que va guanyar el concurs que es va realitzar el mateix any (de fet el contracte actual encara és el que es va signar aquell any, pel que Girona SA ja porta més de 40 anys de gestió acumulats). Per tant, com a concessionari d’un servei que és un monopoli natural, l’any 1992 es tractava de l’única empresa existent en el servei de Girona, però això en cap cas li hauria d’haver suposat un privilegi per poder ser considerada com a “societat única existent”, i que per tant se li havia de concedir la gestió de l’empresa mixta esquivant el concurs. Si llavors es podia esquivar el concurs, és obvi que sota la mateixa excepció, l’any 2020 també s’hauria de poder esquivar i, evidentment, ningú contempla aquesta possibilitat. Es pot pensar que a principis dels anys 90 no hi havia una gran competència en el sector de l’aigua i que, per tant, ningú més s’hauria presentat en el cas que s’hagués convocat un concurs. Més lluny de la realitat, si s’observa el cas de Blanes, on Girona SA actualment encara és el soci privat de l’empresa mixta que gestiona el servei d’aigües, pocs mesos abans de que es formalitzés la constitució de l’empresa mixta de Girona, en l’any 1991, es va convocar un concurs en el qual s’hi van presentar fins a quatre empreses.

Aigua és Vida, vistes aquestes irregularitats que el contracte actual conté, el que el faria nul de ple dret en el cas que es considerés la via judicial, i vistes també les diferents irregularitats que Aigua és Vida ja va posar sobre la taula en el moment de la pròrroga de l’any 2013, afegit a aquelles que s’han anat detectant en les diverses auditories realitzades, demana a l’Ajuntament que es posin tots els mitjans per tal de poder recuperar la gestió del servei des de l’àmbit públic, tal i com ja estan fent cada vegada més municipis.

V Palanganada pel Riu Ter i Campanya “l’aigua és un dret, no una mercaderia”

L’accés a l’aigua és un dret fonamental per a la vida, reconegut per l’Assemblea General de les Nacions Unides. La crisi global produïda pel vigent model neoliberal escull nous béns essencials per a la vida per transformar-los en productes per a l’acumulació de benefici privat. La irracional cobdícia, lluny d’aturar la degradació ecològica, l’accelera; en lloc de reduir les desigualtats, les augmenta; i no garanteix els drets fonamentals, sinó que els desampara. Les conseqüències de la transformació d’un bé natural com l’aigua en negoci són evidents arreu i a casa nostra, és palpable el deteriorament dels ecosistemes aquàtics i l’augment de la vulnerabilitat dels més necessitats.

La degradació del medi aquàtic comença en mans de la mateixa administració, que facilita i permet que es capti aigua i se’n faci un ús per sobre del respecte als cabals ecològics per satisfer interessos econòmics. La Plataforma Aigua és vida, durant aquest mesos, hem estat comprovant les dades del cabal del riu Ter al seu pas per Girona, i hem observat, el que portem temps denunciant, que de forma recurrent els valors disponibles són inferiors al que estableix el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les Conques Internes de Catalunya. El riu Ter s’ha convertir des dels anys 60 en la principal font d’abastament d’aigua a l’àrea metropolitana, una conurbació en creixement continu. En paral·lel, s’observa una reducció del 44% del cabal del Ter, atribuïble entre altres causes al canvi climàtic. Per tant, la situació és crítica, el Ter cada cop té menys aigua, però la demanda no disminueix ni el transvasament tampoc. Davant d’aquesta situació, el govern ha anunciat recentment que en comptes de posar-hi solució, preveu reduir el cabal ecològic establert pel riu per tal d’assegurar-se que pot complir la normativa.

Pel que fa la gestió de l’aigua, el soci privat que participa de la gestió del servei d’aigua de Girona, Salt i Sarrià, Girona SA, té un contracte amb l’Ajuntament de Girona de data 21 de juny de 1976, vinculat a un concurs que es va convocar quan Franco encara era viu. Des de llavors no hi ha hagut cap altre contracte, només modificacions contractuals que ens han portat fins a dia d’avui. Enguany farà 40 anys de la signatura d’aquest contracte, i en base a la darrera pròrroga, signada l’11 de març del 2013, aquest té vigència fins el 31 de desembre del 2020. Es preveu doncs una gestió privada per part de Girona SA d’un total de 44 anys, en base a un contracte inicial que es va signar per només 12 anys.

Des de la seva creació, la Plataforma Aigua és Vida hem posat de manifest les múltiples irregularitats derivades de l’actual forma de gestió de l’aigua a la nostra ciutat. La principal conclusió a la que hem arribat és que l’Ajuntament de Girona s’ha desentès de la gestió realitzada pel soci privat i per tant, ha desatès la seva responsabilitat en la gestió del servei. La privatització de l’aigua suposa una pèrdua de control del servei, la pèrdua d’informació real de l’estat de la xarxa i de la conveniència del manteniment, la incapacitat real dels municipis de dur a terme polítiques de control de consum i de tarifacions socials, en definitiva, la pèrdua de sobirania sobre un bé comú.

Des d’Aigua és vida estem convençuts que si hi ha solucions, només cal voluntat política per tirar-les endavant. Pensem que la gestió de l’aigua ha de ser pública; i la participació ciutadana, la transparència i el control social han de ser els eixos vertebradors d’aquest servei. Per aquest motiu, hem engegat la campanya “L’aigua és un dret, no una mercaderia. Recuperem la gestió pública de l’aigua” per defensar un nou model de gestió de l’aigua a Girona, Salt i Sarrià, que impliqui la remunicipalització del servei i la seva gestió pública i transparent.

El passat dissabte 4 de juny, la Plataforma Aigua és Vida Girona vam organitzar la V Palanganada pel Ter, en la qual van participar-hi membres i simpatitzants de la Plataforma, per protestar per la sobreexplotació del Riu Ter i denunciar l’incompliment reiterat del cabal mínim establert.

Palanganada pel Ter de la plataforma Aigua és Vida. Acció oberta a la ciutadania en què tothom pot participar amb una palangada o galleda abocant aigua al riu per tal de simbolitzar la petició de més cabal al riu.

V Palanganada pel Ter organitzada per la Plataforma Aigua és Vida Girona, al Pont de Pedra de la ciutat